Wróć do sklepu

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

Administratorem danych jest Ergosolid Łukasz Sikora sp.k. z siedzibą w Rzeszowie (35-105) przy ul. Boya-Żeleńskiego 15, NIP: 8133877545. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@ergosolid.pl lub zadzwoń pod numer tel. (17) 787 60 70. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca, system zarządzania sprzedażą i zewnętrzna obsługa księgowa.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod adres e-mail: iod@fibernovelty.pl lub zadzwoń pod numer tel. (17) 787 60 70

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.